Informacija dėl Koronaviruso

INFORMACIJA KELIAUTOJAMS  !!!!

Mieli keliautojai, atsižvelgdami į 2020 m. kovo mėn. 12 d. Lietuvos Vyriausybės ir Užsienio reikalų ministerijos sugriežtintas rekomendacijas dėl kelionių į užsienį, nedelsdami reaguojame į situaciją ir pagal vyriausybės rekomendacijas atšaukiame visas iki š.m. balandžio 27 dienos suplanuotas keliones. Organizatorius siūlo pasinaudoti nemokamu kelionės keitimu vėlesniems išvykimams: galima keisti kelionės kryptį, datą, trukmę. Pasirinktam kelionės keitimui nebus taikomi jokie keitimo mokesčiai, kainos pasirenkamos pagal keitimo dieną galiojančias kainas.

Informacija sparčiai keičiasi, todėl kelionių atšaukimo sąlygos taip pat gali keistis.

Turistams, pageidaujantiems atšaukti Alvaturo organizuojamas keliones, vyksiančias po 2020-04-27 dienos, galioja organizuotos turistinės kelionės sutarties bendrosios sąlygos.

Dėkojame už supratimą.

Alvaturo komanda

 

Tebesitęsiant susirūpinimui dėl koronaviruso, dalinamės šia naudinga informacija.

Dažniausiai Jūsų užduodami klausimai

Ar vykti į kelionę yra saugu ir kas tai įvertina? Kas ir kuo remiantis nustato, kad šalyje ar regione skelbiamos ypatingos aplinkybės/force majeure?

Vertinant koronaviruso situaciją kiekvienoje konkrečioje šalyje yra atsižvelgiama į oficialių susijusių institucijų vertinimus ir rekomendacijas. Kelionių atvejais svarbios Užsienio reikalų ministerijos ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomendacijos.

Nenugalimos jėgos (force majeure) ir/ar ypatingos aplinkybės gali susidaryti visoje šalyje arba tik tam tikroje konkrečioje vietoje. Atsižvelgiant į tai, susijusios institucijos priima rekomendacijas arba visos valstybės mastu, arba tik tam tikros vietovės lygiu. Šias rekomendacijas priima Užsienio reikalų ministerija (URM).

Kiekvienu atveju turistas pats prisiima atsakomybę už savo apsisprendimą vykti ar nevykti į konkrečią kelionę ar teritoriją, individualiai įvertinęs PSO ir URM teikiamas rekomendacijas.

Ar galima atšaukti kelionę? Kokios atšaukimo sąlygos?

Turistas turi teisę bet kada atšaukti kelionę – t.y. atsisakyti sutarties. Sutarties atsisakymas galimas su atsisakymo/nutraukimo mokesčiu arba be jo.

Šiuos aukščiau išvardintus atsakymus reglamentuoja LR Civilinio kodekso 6.750 str. 4 dalies 3 punktas: turistas turi teisę atsisakyti sutarties be papildomo mokesčio tais atvejais, kai organizuotos turistinės kelionės tikslo vietoje ar visiškai greta atsiranda nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, dėl kurių gali tapti neįmanoma vykdyti organizuotą turistinę kelionę ar nuvežti turistus į organizuotos turistinės kelionės tikslo vietą. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už organizuotą turistinę kelionę sumokėti pinigai, tačiau jam nesuteikiama teisė papildomai gauti žalos atlyginimą.

Tai reiškia, kad sutarties atsisakymui be papildomo mokesčio būtinos dvi sąlygos vienu metu:

  • konkrečioje kryptyje ar visiškai šalia turi susidaryti nenugalimos jėgos (force majeure)/ypatingos aplinkybės;
  • dėl šių aplinkybių neįmanoma vykdyti organizuotą turistinę kelionę ar nuvežti turistus į organizuotos turistinės kelionės tikslo vietą.

Ar turistais bus pasirūpinta, jei šalia bus nustatyta apsikrėtimo atvejų ar bus paskelbtas karantinas?

Pagal sutartį ir teisės aktus kelionių organizatorius yra įpareigotas rūpintis turistais visada. Kiekvienu atveju, koks jis bebūtų, kelionių organizatorius, jo partneriai, atstovai užsienyje, viešbučiai dės visas pastangas tinkamai pasirūpinti turistu ir visais atvejais sieks, kad turistai nepatirtų papildomų išlaidų.

Civilinio kodekso 6.754 str. 7 dalis numato, kad, kai kelionių organizatorius dėl nenugalimos jėgos (force majeure) negali užtikrinti turisto grąžinimo pagal organizuotos turistinės kelionės sutartį, kelionių organizatorius privalo apmokėti būtino apgyvendinimo, kurio kategorija, jeigu įmanoma, yra lygiavertė nurodytajai sutartyje, išlaidas tam laikotarpiui, kiek trunka nenugalimos jėgos aplinkybės, bet ne ilgesniam kaip trijų nakvynių laikotarpiui kiekvienam turistui, išskyrus atvejus, kai kituose įstatymuose ar Europos Sąjungos teisės aktuose numatyti ilgesni laikotarpiai.

Ar turisto išlaidas gali dengti draudimo bendrovė?

Atskirais atvejais konkrečias išlaidas dengti gali. Tai priklauso nuo turisto turimo draudimo apsaugos varianto ir konkrečios draudimo bendrovės taisyklių. Norėdami sužinoti atsakymus į rūpimus klausimus klientai turėtų kreiptis į savo draudimo bendrovę.